Impello har på oppdrag fra Store Norske bistått deres datterselskap Pole Position Logistics med utvikling av vekststrategi. Pole Position Logistics er en logistikkoperatør og skipsagent lokalisert på Svalbard, men med et arktisk nedslagsfelt. Oppdraget bestod i å vurdere dagens tjenestetilbud og hvordan dette kan videreutvikles og forbedres, samt identifisere nye tilgrensende tjenesteområder.

Caset

Hvem
Pole Position Logistics
Bransje
Logistikk

Kundeuttalelse

«Impello har hjulpet oss med å utvikle ny strategi på en effektiv og systematisk måte. Arbeidet var basert på gode analyser og datakilder, og kvaliteten på arbeidet var svært høyt» - Terje Aunevik, Managing Director I Pole Position Logistics