English

Impello har vært involvert i mer enn 100 transaksjoner og 1000 rådgivningsprosjekter. Her har vi samlet et utdrag av referanser på tvers av bransjer og tjenesteområder.

Strategisk og Finansiell rådgivning
M&A