English

Finansiell rådgivning

Impello bidrar med analyser, råd og løsninger som gir bedre beslutningsunderlag, effektivitet og finansiell styring.

Digital finans
Nøkkeltall i sanntid, bedre styring og effektivisering gjennom automatisering av manuelle prosesser og finansiell modellering.
Verdivurdering
Uavhengige verdivurderinger basert på anerkjent metodikk i forbindelse med kapitalutvidelse, kjøp/salg av aksjer, fisjon/fusjon eller lignende.
Finansiell due diligence
Finansiell gjennomgang av selskap, for å sikre bedre beslutningsgrunnlag i en oppkjøps- eller salgsprosess.
Investeringsanalyse
Lønnsomhetsvurderinger av større investeringer, utarbeidelse av scenarier og sensitivitetsanalyser.
Finansiell modellering
Finansielt beslutningsstøtteverktøy med nøkkeltallanalyser og verdivurdering, bygget på avansert finansiell modellering.

“Impello har bidratt med meget god og verdifull bistand i viktige strategiske og strukturelle beslutninger de senere årene.”

stiftelsen sintef

“Impello har videre bistått oss i vurderinger av virksomhetsmodeller og strukturelle løsninger. Vår opplevelse av samarbeidet med Impello har vært svært godt. Medarbeiderne fra Impello har høy kompetanse, de har fokus på å forstå vår nåsituasjon og utfordringer, og det arbeidet som gjøres er grundig.”

trondheim spektrum

Andre tjenester og fagområder