English

Finansiell rådgivning

Impello bidrar med analyser, råd og løsninger som gir bedre beslutningsunderlag, effektivitet og finansiell styring.

Digital finans
Nøkkeltall i sanntid, bedre styring og effektivisering gjennom automatisering av manuelle prosesser og finansiell modellering.
Verdivurdering
Uavhengige verdivurderinger basert på anerkjent metodikk i forbindelse med kapitalutvidelse, kjøp/salg av aksjer, fisjon/fusjon eller lignende.
Finansiell due diligence
Finansiell gjennomgang av selskap, for å sikre bedre beslutningsgrunnlag i en oppkjøps- eller salgsprosess.
Investeringsanalyse
Lønnsomhetsvurderinger av større investeringer, utarbeidelse av scenarier og sensitivitetsanalyser.
Finansiell modellering
Finansielt beslutningsstøtteverktøy med nøkkeltallanalyser og verdivurdering, bygget på avansert finansiell modellering.

“Karabin Impello bisto oss med verdivurdering i forbindelse med emisjon på Folkeinvest. Vi opplevde et engasjert og faglig sterkt team som leverte i henhold til våre forventninger på tid og kost. Kvaliteten på arbeidet var bra og slutt dokumentet er faglig sett «state of the art» og resultatene er oversiktlig og pedagogisk fremstilt.”

Way AS

“Impello bruker ny teknologi for å automatisere og forbedre finansiell analyse og rapportering. Med Impello som rådgiver på disse områdene har vi forbedret beslutningsgrunnlagene, samtidig som vi får frigjort tid til å fokusere på verdiøkende aktiviteter.”

Get Inspired

Forbruker

Verdivurdering

2022

Pharma

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Handel

Finansiell DD

2022

Akvakultur

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Verdivurdering

2022

Energi

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Controller-for-hire

2022

Akvakultur

Finansiell DD

2022

Handel

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Programvare

Verdivurdering

2022

Tjenester (B2C)

Investorpresentasjon

2022

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

IT/Elektronikk

Partnerstrategi

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Andre tjenester og fagområder