English

Strategisk rådgivning

Impello bistår eiere, styret og ledelse med innsikt, råd og verktøy til å sette retning og drive frem vekst og verdiutvikling.

STRATEGIPROSESSER
Rådgivning og prosesstøtte i utvikling av virksomhets-strategi, vekst- og partnerstrategi, og kommersialiseringsstrategi.
FORRETNINGSUTVIKLING
Utvikling av forretningsmodeller og strategier for nye virksomhetsområder, markeder, produkter og tjenester.
ANALYSE OG UTREDNING
Bedre beslutningsgrunnlag fra blant annet effektstudier, evalueringer, strategiske analyser, markedsvurderinger, porteføljeanalyser, tekniske og økonomiske analyser.
FINANSIERINGSSTRATEGI
Helhetlige finansieringsløsninger for å realisere kapitalbehov i størrelsesorden 20-200 millioner i selskaper og prosjekter.
EIERSTRATEGI
Bistand til å tydeliggjøre aksjonærenes ambisjoner, målsettinger og bidrag i videre utvikling av selskapet.

“Impello utarbeidet et grundig faktagrunnlag og bidro med faglig tyngde og erfaring i utforming av strategien for energisatsingen i Store Norske. Vi er veldig fornøyd med prosessen og kvaliteten på arbeidet.”

Store Norske

“Impello har hjulpet oss med å komplettere og strukturere kunnskapen vår på en effektiv og god måte. Arbeidet har vært effektivt og systematisk, og kvaliteten på arbeidet oppleves som meget god”

SINTEF

“Jeg opplever samarbeidet fra bestilling til levert sluttprodukt som effektivt, engasjerende og hyggelig. Kvaliteten på alle deler av arbeidet er meget godt.”

Trondheim kommune

Forbruker

Verdivurdering

2022

Pharma

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Handel

Finansiell DD

2022

Akvakultur

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Verdivurdering

2022

Energi

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Controller-for-hire

2022

Akvakultur

Finansiell DD

2022

Handel

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Programvare

Verdivurdering

2022

Tjenester (B2C)

Investorpresentasjon

2022

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

IT/Elektronikk

Partnerstrategi

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Andre tjenester og fagområder