English

Strategisk rådgivning

Impello bistår eiere, styret og ledelse med innsikt, råd og verktøy til å sette retning og drive frem vekst og verdiutvikling.

STRATEGIPROSESSER
Rådgivning og prosesstøtte i utvikling av virksomhets-strategi, vekst- og partnerstrategi, og kommersialiseringsstrategi.
FORRETNINGSUTVIKLING
Utvikling av forretningsmodeller og strategier for nye virksomhetsområder, markeder, produkter og tjenester.
ANALYSE OG UTREDNING
Bedre beslutningsgrunnlag fra blant annet effektstudier, evalueringer, strategiske analyser, markedsvurderinger, porteføljeanalyser, tekniske og økonomiske analyser.
FINANSIERINGSSTRATEGI
Helhetlige finansieringsløsninger for å realisere kapitalbehov i størrelsesorden 20-200 millioner i selskaper og prosjekter.
EIERSTRATEGI
Bistand til å tydeliggjøre aksjonærenes ambisjoner, målsettinger og bidrag i videre utvikling av selskapet.

“Impello utarbeidet et grundig faktagrunnlag og bidro med faglig tyngde og erfaring i utforming av strategien for energisatsingen i Store Norske. Vi er veldig fornøyd med prosessen og kvaliteten på arbeidet.”

Store Norske

“Impello har hjulpet oss med å komplettere og strukturere kunnskapen vår på en effektiv og god måte. Arbeidet har vært effektivt og systematisk, og kvaliteten på arbeidet oppleves som meget god”

SINTEF

“Jeg opplever samarbeidet fra bestilling til levert sluttprodukt som effektivt, engasjerende og hyggelig. Kvaliteten på alle deler av arbeidet er meget godt.”

Trondheim kommune

Andre tjenester og fagområder