English

Strategisk rådgivning

Impello bistår eiere, styret og ledelse med innsikt, råd og verktøy til å sette retning og drive frem vekst og verdiutvikling.

STRATEGIPROSESSER
Rådgivning og prosesstøtte i utvikling av virksomhets-strategi, vekst- og partnerstrategi, og kommersialiseringsstrategi.
FORRETNINGSUTVIKLING
Utvikling av forretningsmodeller og strategier for nye virksomhetsområder, markeder, produkter og tjenester.
ANALYSE OG UTREDNING
Bedre beslutningsgrunnlag fra blant annet effektstudier, evalueringer, strategiske analyser, markedsvurderinger, porteføljeanalyser, tekniske og økonomiske analyser.
FINANSIERINGSSTRATEGI
Helhetlige finansieringsløsninger for å realisere kapitalbehov i størrelsesorden 20-200 millioner i selskaper og prosjekter.
EIERSTRATEGI
Bistand til å tydeliggjøre aksjonærenes ambisjoner, målsettinger og bidrag i videre utvikling av selskapet.

“Medarbeiderne fra Impello har høy kompetanse, de har fokus på å forstå vår nåsituasjon og utfordringer, og det arbeidet som gjøres er grundig. De har arbeidet godt både med oss i selskapet og andre rådgivere som vi har benyttet. De vurderinger og anbefalinger som Impello har kommet med, presenteres på en pedagogisk måte og har for oss vært gode arbeidsverktøy over en lengre periode.”

Trondheim spektrum

“Impellos rapport har vært et nyttig verktøy for selskapets styre og ledelse. Vår vurdering er at Impello er et meget seriøst firma med dyktige partnere som setter seg grundig inn i materien og leverer på et høyt nivå. Vi vil gi våre sterkeste anbefalinger av Impello.”

sifa

“Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har med Impello. Prosessen har bidratt til at vi nå har en omforent vekststrategi i selskapet som inkluderer tydelige prioriteringer for videre utvikling både av organisasjon, marked og partnerskap.”

el-watch

Andre tjenester og fagområder