English

Strategisk rådgivning

Impello bistår eiere, styret og ledelse med innsikt, råd og verktøy til å sette retning og drive frem vekst og verdiutvikling.

STRATEGIPROSESSER
Rådgivning og prosesstøtte i utvikling av virksomhets-strategi, vekst- og partnerstrategi, og kommersialiseringsstrategi.
FORRETNINGSUTVIKLING
Utvikling av forretningsmodeller og strategier for nye virksomhetsområder, markeder, produkter og tjenester.
ANALYSE OG UTREDNING
Bedre beslutningsgrunnlag fra blant annet effektstudier, evalueringer, strategiske analyser, markedsvurderinger, porteføljeanalyser, tekniske og økonomiske analyser.
FINANSIERINGSSTRATEGI
Helhetlige finansieringsløsninger for å realisere kapitalbehov i størrelsesorden 20-200 millioner i selskaper og prosjekter.
EIERSTRATEGI
Bistand til å tydeliggjøre aksjonærenes ambisjoner, målsettinger og bidrag i videre utvikling av selskapet.

“Impello utarbeidet et grundig faktagrunnlag og bidro med faglig tyngde og erfaring i utforming av strategien for energisatsingen i Store Norske. Vi er veldig fornøyd med prosessen og kvaliteten på arbeidet.”

Store Norske

“Impello har hjulpet oss med å komplettere og strukturere kunnskapen vår på en effektiv og god måte. Arbeidet har vært effektivt og systematisk, og kvaliteten på arbeidet oppleves som meget god”

SINTEF

“Jeg opplever samarbeidet fra bestilling til levert sluttprodukt som effektivt, engasjerende og hyggelig. Kvaliteten på alle deler av arbeidet er meget godt.”

Trondheim kommune

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

IT/Elektronikk

Partnerstrategi

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Sjømat

Global markedsanalyse for landbasert oppdrett

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Elektronikk/industri

Prosjektledelse fusjon og flytting av produksjon

2020

Investering/finansiering

Ringvirkninger av SINTEF TTOs kommersialiserings- virksomhet 2003-2019

2020

Maritim

Verdivurdering

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Handel

Finansiell analyse

2019-2020

TMT

M&A-strategi

2020

FoU

Kartlegging laberatorier og lab-ressurser i SINTEF Ocean

2020

Forskning

Identifisere forskningsområder for Institutt for konstruksjonsteknikk

2020

FoU

Synliggjøre resultater og innovasjonspotensial fra forskningsprogrammet SFI Manufacturing

2020

FoU

Strategiprosess

2020

Tjenesteyting (B2C)

Finansiell bistand

2019-2020

Industri

Analysearbeid, Power BI-rapportering, kursvirksomhet og controlling

2018-2020

Andre tjenester og fagområder