English

M&A

Impello har bistått med planlegging og gjennomføring av over 100 transaksjonsprosesser. Vi jobber normalt på case med verdi fra 50 til 500 millioner. Som eksklusiv norsk partner i Globalscope har vi tilgang på et bredt internasjonalt nettverk av transaksjonsrådgivere med kontorer i 48 land. 

Partnersøk
Nasjonal og internasjonal kartlegging av aktuelle partnerkandidater for oppkjøp, salg og strategisk alliansebygging.
Oppkjøp og salg
Tilrettelegging og bistand i hele prosessen – fra analyse og partnersøk til gjennomføring og closing.
Kapitalutvidelse
Planlegging og gjennomføring av kapitalutvidelser mot strategiske og industrielle investorer.
Fusjon og fisjon
Rådgivning og støtte i gjennomføring av fusjoner, fisjoner, salg av eiendeler og andre transaksjonsmodeller.
Transaksjonsstøtte
Rådgivning og støtte i avgrensede deler av en oppkjøps- eller salgsprosess. Eksempler er verdivurdering, utforming av indikative bud, forhandlingsstøtte eller due diligence.

“Både salgsobjektet (utstedervirksomheten) og bakgrunnen for salget var spesiell, bl.a. pga. eierstruktur (offentlig med krav om privatisering) og regulatoriske forhold. Dette medførte at prosessen har vært tidkrevende og kompleks, med behov for god styring og rådgivning. Gjennom hele prosessen har vi opplevd at Impello har vært profesjonelle og kunnskapsrike, og de har bidratt med gode råd og aktiv deltagelse i transaksjonsteamet. Det har vært et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom vår interne økonomiavdeling, juridisk rådgiver og Impello. Vi er veldig fornøyde med resultat av prosessen”

Vegamot

“Vi er veldig fornøyde med bistanden vi har fått fra Karabin Impello. Vi trodde opprinnelig at vi kunne håndtere dette på egen hånd, men fikk råd fra nettverket om å engasjere en rådgiver med erfaring fra M&A/tilsvarende transaksjoner. Altfor mange gründere har fokus på å spare kostnader og engasjerer rådgivere for sent eller ikke i det hele tatt, men vår erfaring er at en kompetent rådgiver lønner seg og skaper resultater! Eksempelvis var DD-prosessen vesentlig mer omfattende enn forventet, og en erfaren rådgiver som samtalepartner gav både trygghet, fokus og fremdrift.”

Assitech

“Vi er svært fornøyd med Impellos bidrag til en god prosess og løsning både for aksjonærene og selskapet!”

avento

Referanser

Bygg/eiendom

Impello bisto Nordbohus Modum med delsalg til Sevje Utvikling

2021

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Ferskvannsbiologen

2020

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Skandinavisk Naturovervåking

2020

Næringsmiddel

Impello bisto Austmann med rettet emisjon mot private investorer

2020

Næringsmiddel

Impello bisto gründerne av Austmann ved tilbakekjøp av aksjer fra Hansa Borg

2020

Software

Impello bisto Extend i salget til Confirma Software

2020

IT Consulting

Impello bisto Conceptos i salget til Visma

2020

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Marin Helse

2019

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av FOMAS

2019

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøpet av IOPS

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto Inventas i salget til Acando

2018

Helse

Impello bisto Accurate Care i salget til Ecura

2018

IT Consulting

Impello bisto Fundator i salget til Norconsult Informasjonssystemer

2018

Tjenester (B2B)

Impello bisto Økonomisjef til leie i salget til Hegra Sparebank

2018

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøpet av Moderne Rom

2017

Maritim

Impello bisto Vision Remote i 15 MNOK finansieringsrunde

2017

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøpet av Finnmark Kontorservice

2016

Tjenester (B2B)

Impello bisto Elnett Energi i fusjon med TrønderEnergi Elektro

2016

Næringsmiddel

Impello bisto Austmann i salg og emisjon mot Hansa Borg Bryggerier

2016

Tjenester (B2C)

Impello bisto OK Frisører i salget til På Håret

2016

Industri

Impello bisto Tingstad i salg av virksomhet til Hansen & Krogh

2015

IT Software

Impello bisto Lydia i salget til Dash Software (nå View)

2015

Handel (B2C)

Impello bisto Eplehuset i kjøpet av Humacs norske virksomhet

2014

Handel (B2C)

Impello bisto Eplehuset i salg av deres danske virksomhet til Humac

2014

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøp av Pitney Bowes’ norske kontormaskinvirksomhet

2014

IT/Telecom

Impello bisto Telenor ved kjøp av Add2Phone (Finland)

2008

Andre tjenester og fagområder